Drevené palety

0 Comments

Palety sú výrobky, ktoré sa podieľajú na zabezpečení Vášho tovaru počas mnohých dopravných operácií. Reagujeme na technológiu ich tvorby. Špecializácia a investície do moderných riešení našim dodávateľom umožnili vytvoriť strojový park budúcnosti. Automatické zapisovače, podávače a stohovače sú zárukou najvyššej kvality. S našimi nálezmi sa nemusíte obávať o kvalitu a kompatibilitu paliet!

Odstráňte chyby návrhu a problematické situácie vyplývajúce z nesprávnej konštrukcie a kvality palety pri práci s nami!

Palety so zapísanou značkou EUR v ovále boli v roku 2014 nakoniec zjednotené. Znaky organizácie EPAL a národných železníc ako DB, ADIF, MAV, CD, Green Cargo atď. boli nahradené. Palety EUR sú značkovým produktom a sú chránené zákonom o priemyselnom vlastníctve. UIC ako tvorca karty UIC 435-2 (zoznam noriem a technických parametrov pôvodných europaliet) udeľuje licenciu na výrobu europaliet.

Ponúkame nasledujúce drevené fumigované palety:

  • Priemyslové drevené palety UIC EUR IPPC (fumigované, fytosanitárne, ISPM-15) – všetky rozmery
  • EPAL IPPC
  • Priemyselné jednorázové palety 1200 x 800, 800 x 600, 1200 x 1000 a ďalšie rozmery
  • Drevené špeciálne palety podľa individuálnych potrieb zákazníka

Drevené palety nachádzajú uplatnenie okrem iného v podnikoch v automobilovom, logistickom, potravinárskom, oceliarskom či stavebníckom odvetví.

Categories: