ÚDRŽBA WWW STRÁNOK

Do administračného rozhrania Vás zaškolíme, aby ste zvládli editácie a zmeny na Vašom webe aj vy sami, no v prípade že potrebujete, poskytujeme aj jednorazovú, ale aj dlhodobú starostlivosť obsah webstránok a vykonávanie zmien a pridávanie funkcionalít.