Zákaznícka špecifikácia pre tvorbu WWW stránok.

Pri tvorbe WWW pre zákazníkov používame obľúbeny redakčný systém WordPress, ktorý je jednoduchý a prehľadný pre administráciu.